Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khó khăn nào cũng vượt qua
4.5
47
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
145.000₫
Thành tiền 145.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Người dịch:
Năm XB:
2018
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
802
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-57-7054-2

Cuốn sách tuyển chọn gần 100 bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn… của đồng chí Tổng Bí thư từ giữa năm 2015 đến nay; là cuốn sách tiếp nối cuốn Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn xuất bản năm 2015. Nội dung cuốn sách được chia thành bốn phần: Phần thứ nhất: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Phần thứ hai: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt. Phần thứ ba: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phần thứ tư: Chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế. Các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn đều thể hiện những suy nghĩ mang tầm chiến lược, thể hiện rõ quan điểm chỉ đạo, sự kiên định, vững vàng của người lãnh đạo cao nhất của Đảng. Và trên tất cả, đó còn là trách nhiệm cao, sự tâm huyết, tấm lòng vì nước, vì dân; là sự trăn trở của Tổng Bí thư đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, vận mệnh của dân tộc. Cuốn sách là tài liệu quý, có ý nghĩa thiết thực giúp các cấp, các ngành, các địa phương, tổ chức đảng và đảng viên có điều kiện thuận lợi trong việc tìm hiểu, nắm vững quan điểm chỉ đạo của Đảng; góp phần định hướng cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, trau dồi phẩm chất đạo đức, lập trường tư tưởng, năng lực phục vụ Nhân dân; kiên định thực hiện đường lối đổi mới, đưa đất nước vượt mọi khó khăn, đi lên trước vận hội mới.

Bình luận

0/1500

Sách cùng chủ đề

Sách cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Sách cùng tác giả

Sách cùng tác giả

Sách nổi bật

Sách nổi bật

Xem toàn bộ