Về Chúng tôi

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

National Political Publishing House

NÂNG TẦM TRI THỨC, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC

  • Ngày truyền thống: 05/12/1945
  • Địa chỉ: Số 6/86 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Số điện thoại: 0869 606 088
  • Email: hotro@sachquocgia.vn
  • Mã số thuế: 0100111289
  • Ảnh trụ sở Nhà xuất bản