Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp Trung ương thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
4.5
35
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
46.000₫
Thành tiền 46.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Người dịch:
Năm XB:
2022
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
242
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-57-8611-6

Nội dung cuốn sách tập trung phân tích, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và đặc điểm, nội dung, phương thức kiểm tra, giám sát của Đảng đối với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp Trung ương; đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, bất cập về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp Trung ương thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng… Trên cơ sở đó, đề xuất các nhóm giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp Trung ương thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trên cả phương diện lý luận và thực tiễn.

Bình luận

0/1500