Hồ Chí Minh toàn tập (tập 8)
4.5
27
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
308.800₫ 386.000₫
1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
115.000₫
Thành tiền 308.800₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Người dịch:
Năm XB:
2021
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
658
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa X) theo Công văn số 2551-CV/TW, ngày 6-12-2004 về việc tiến hành Chương trình sưu tầm những tác phẩm, bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa công bố trong bộ Hồ Chí Minh Toàn tập xuất bản lần thứ hai, sau 5 năm khẩn trương sưu tầm, xác minh, thẩm định, biên tập, tháng 11-2009, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã trình Hội đồng xuất bản bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập những tác phẩm bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh mới sưu tầm được. 

Tháng 2-2010, Hội đồng xuất bản đã tiến hành nghiệm thu Chương trình. Trên cơ sở kết quả nghiệm thu, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra Quyết định số 299-QĐ/TW, ngày 6-4-2010 về việc thành lập Hội đồng xuất bản bộ Hồ Chí Minh Toàn tập xuất bản lần thứ ba và đồng ý giao cho Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần thứ ba bộ Hồ Chí Minh Toàn tập. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. 

Bộ Hồ Chí Minh Toàn tập xuất bản lần thứ nhất gồm 10 tập với khoảng 1.800 tác phẩm, bài nói, bài viết, điện, thư (gọi chung là tác phẩm) của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ Hồ Chí Minh Toàn tập xuất bản lần thứ hai gồm 12 tập với hơn 2.500 tác phẩm. Trong lần xuất bản thứ ba, bộ Hồ Chí Minh Toàn tập được bổ sung gần 800 tác phẩm mới sưu tầm được từ các cơ quan lưu trữ của Đảng, Nhà nước ở Trung ương, các địa phương, các cơ quan lưu trữ ở nước ngoài và được sắp xếp thành 15 tập.

Bình luận

0/1500

Sách nổi bật

Sách nổi bật

Xem toàn bộ