Các đơn vị trực thuộc Nhà Xuất Bản

Các đơn vị trực thuộc Nhà Xuất Bản

Các đơn vị trực thuộc Nhà Xuất Bản

KHỐI BIÊN TẬP

 1. Ban sách Đảng

 2. Ban sách Nhà nước và Pháp luật

 3. Ban sách Kinh điển - Lý luận

 4. Ban sách Quốc tế

 5. Ban sách Kinh tế

 6. Ban sách Giáo khoa và Tham khảo

 7. Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học, Tạp chí Chính trị và Phát triển

KHỐI THAM MƯU, PHỤC VỤ

 1. Vụ Tài chính - Kế toán

 2. Vụ Kế hoạch và Thư ký biên tập

3. Vụ Tổ chức - Cán bộ

 4. Văn phòng

KHỐI SẢN XUẤT - KINH DOANH

 1. Trung tâm sách Quốc gia

  - Tel: (024) 0869606088 - Fax: (024) 38229801

  - Email: hotro@sachquocgia.vn  

 2. Trung tâm Tổ chức in

  - Tel: 080.49215         

  - Email: trungtamin@nxbctqg.vn

 3. Nhà in Sự thật

  - Tel: 098 2929889

  - Email: nhainsuthat@nxbctqg.vn

CÁC CHI NHÁNH VÀ TRUNG TÂM PHÁT HÀNH

 1. Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Thành phố Hồ Chí Minh

  - Số 72 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

  - Tel: 028.39325420 - 080.83534 - 080.83535          

  - Fax: (028) 39325395 - (028) 39325457

   Nhà sách Sự thật 

- Số 8 Hồng Đức, Phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức

- Tel: 028.3932.5400

  - Email: tphcm@nxbctqg.vn

 2. Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Đà Nẵng

  - 349 Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 

  - Tel: (0236) 3583311        Fax: (0236) 3583216

  - Email: danang@nxbctqg.vn

 3. Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Cần Thơ

  - Số 316, đường 30/4, TP. Cần Thơ

  - Tel: (0292) 3839839

  - Fax: (0292) 3740668

  - Email: cantho@nxbctqg.vn

 4. Trung tâm Phát hành sách Huế

  - Số 9, Đinh Tiên Hoàng, TP. Huế

  - Tel: (0234) 3527481         Fax: (0234) 3512214

  - Email: hue@nxbctqg.vn

 5. Trung tâm Phát hành sách Quảng Ngãi

  - Số 534 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi

  - Tel: (0255) 3826545         Fax: (0255) 3828146

  - Email: quangngai@nxbctqg.vn

 6. Trung tâm Phát hành sách Nha Trang

  - Số 75 (số cũ 37), đường 23 tháng 10, TP. Nha Trang

  - Tel: (0258) 3824601         Fax: (0258) 3814811

  - Email: nhatrang@nxbctqg.vn