Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
4.5
66
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
24.000₫
Thành tiền 24.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Người dịch:
Năm XB:
2017
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
14.5 x 20.5
Số trang:
154
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-57-7077-1

Tuyên ngôn của Đảng cộng sản là một trong những tác phẩm quan trọng nhất của chủ nghĩa Mác - Lênin được xuất bản lần đầu năm 1848 do C. Mác và Ph.Ăngghen viết. Tác phẩm được coi là một trong những văn kiện chính trị có ảnh hưởng lớn nhất của thế giới, là “cuốn sách gối đầu giường của mọi công nhân giác ngộ”. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản là tuyên ngôn của đồng minh những người cộng sản - tổ chức quốc tế mácxít đầu tiên trên thế giới, vạch ra mục tiêu và chương trình hành động của tổ chức này. Bản Tuyên ngôn đã khái quát những thành tựu to lớn cuộc cách mạng tư tưởng của loài người, kêu gọi hành động cho một cuộc cách mạng vô sản để lật đổ trật tự xã hội tư sản và cuối cùng xây dựng thành công xã hội Cộng sản chủ nghĩa - nơi người lao động có được tự do, bình đẳng, thoát khỏi áp bức, bóc lột. 

Bình luận

0/1500

Sách cùng chủ đề

Sách cùng chủ đề

Xem toàn bộ