Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp thiết phục vụ trực tiếp cho yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước (Sách tham khảo)
4.5
36
Lượt xem
1
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
67.000₫
Thành tiền 67.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Người dịch:
Năm XB:
2021
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
362
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-57-8964-3

Cuốn sách được kết cấu gồm hai phần theo logic nội dung, từ những vấn đề lý luận - thực tiễn, lịch sử và hiện tại  của công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, đến việc đưa ra và luận giải những nội dung và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng về tư tưởng trong tình hình mới. Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị, góp thêm tiếng nói phục vụ nhiệm vụ xây dựng Đảng và xây dựng Đảng về tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bình luận

0/1500

Sách cùng chủ đề

Sách cùng chủ đề

Xem toàn bộ