Những vấn đề lý luận - thực tiễn mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Văn kiện Đại hội XI của Đảng Nhân dân cách mạng Lào
4.5
35
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
29.000₫
Thành tiền 29.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Người dịch:
Năm XB:
2022
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
14.5 x 20.5
Số trang:
194
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-57-8608-6

Cuốn sách Những vấn đề lý luận - thực tiễn mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Văn kiện Đại hội XI của Đảng Nhân dân cách mạng Lào gồm tập hợp 10 bài phát biểu, tham luận có giá trị lý luận, khoa học và thực tiễn tại Hội thảo Lý luận lần thứ tám giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, được dịch sang tiếng Lào. Nội dung cuốn sách giúp những nhà hoạch định đường lối, chính sách; những cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và làm công tác lý luận, tư tưởng; các cán bộ quản lý, chỉ đạo thực tiễn và đông đảo bạn đọc hiểu sâu hơn về những vấn đề lý luận - thực tiễn mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Văn kiện Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, từ đó đúc kết được những kiến thức quý báu, đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ phát triển lý luận phục vụ sự nghiệp xây dựng Đảng, quản lý đất nước, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và Lào, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực.

Bình luận

0/1500

Sách cùng chủ đề

Sách cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Sách nổi bật

Sách nổi bật

Xem toàn bộ