Luật Viên chức (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019)
4.5
19
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
9.000₫
Thành tiền 9.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Người dịch:
Năm XB:
2022
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
13 x 19
Số trang:
56
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-57-9514-9

Luật Viên chức năm 2010 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012. Luật này quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.


Cùng với những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Luật đã phát sinh những bất cập cần khắc phục. Từ yêu cầu trên, ngày 25/11/2019, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.


Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thực thi các quy định của Luật Viên chức, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản cuốn sách Luật Viên chức (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Nội dung cuốn sách là văn bản được hợp nhất giữa Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.

Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Bình luận

0/1500