Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2016, 2022)
4.5
11
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
16.800₫ 21.000₫
1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
6.000₫
Thành tiền 16.800₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Người dịch:
Năm XB:
2022
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
13 x 19
Số trang:
28
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-57-9498-2

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2009 quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt.

Để phù hợp với những thay đổi của đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, Quốc hội đã thông qua các văn bản luật có nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế năm 2016.

Ngày 11/01/2022, tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, trong đó có nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008.

Nhằm cung cấp cho bạn đọc một văn bản Luật hoàn chỉnh, thuận tiện trong tra cứu và áp dụng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2016, 2022). Cuốn sách có nội dung là Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt được hợp nhất từ năm văn bản luật nêu trên.

Xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

Bình luận

0/1500

Sách nổi bật

Sách nổi bật

Xem toàn bộ