Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2020, 2022, 2023)
4.5
15
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
16.000₫ 20.000₫
1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
7.000₫
Thành tiền 16.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Người dịch:
Năm XB:
2023
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
13 x 19
Số trang:
44
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-57-9497-5

CHÚ DẪN CỦA NHÀ XUẤT BẢN

 

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03/6/2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.  Cùng với sự thay đổi của đất nước và để phù hợp với các đạo luật mới ban hành, một số điều, khoản, điểm của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, thể hiện trong nội dung các luật sau: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014; Luật Đầu tư đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, Luật Dầu khí đã được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2022; Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã được Quốc hội khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ 2 thông qua ngày 09/01/2023. 
Nhằm cung cấp cho bạn đọc một văn bản luật hoàn chỉnh, thuận tiện trong tra cứu và áp dụng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2020, 2022, 2023). Nội dung cuốn sách là văn bản Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đã hợp nhất từ sáu văn bản luật nêu trên. 

 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc. 
Tháng 02 năm 2023                           
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT   

Bình luận

0/1500

Sách nổi bật

Sách nổi bật

Xem toàn bộ