Luật Luật Sư (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2015)
4.5
26
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
22.400₫ 28.000₫
1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
14.000₫
Thành tiền 22.400₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Người dịch:
Năm XB:
2024
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
13 x 19
Số trang:
102
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-57-9473-9

CHÚ DẪN CỦA NHÀ XUẤT BẢN


Luật Luật sư năm 2006 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006. Luật Luật sư quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam.   Để phù hợp với sự phát triển của đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, ngày 20/11/2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư. Ngày 27/11/2015, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 đã thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự, trong đó đã tiếp tục sửa đổi Điều 27 của Luật Luật sư.   Nhằm cung cấp cho bạn đọc văn bản Luật Luật sư đã được hợp nhất từ Luật Luật sư năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (nội dung liên quan đến sửa đổi Luật Luật sư), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản cuốn sách Luật Luật sư (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2015).

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc. 

Bình luận

0/1500

Sách nổi bật

Sách nổi bật

Xem toàn bộ