Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường_Tập II
4.5
8
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
142.000₫
Thành tiền 142.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
818
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-57-9366-4

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là một nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước ta. Đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa: X, XI, XII, XIII; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị các khóa: XI, XII, XIII; nguyên Đại biểu Quốc hội các khóa: XI, XIII, XIV, XV; nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; nguyên Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh;…

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được sinh ra ở một vùng quê giàu truyền thống yêu nước, trên mảnh đất miền Trung nắng cháy, bão biển và mưa ngàn, trong một gia đình cách mạng. Khi đất nước còn bị chia cắt, quân thù giày xéo quê hương, mới 12 tuổi, đồng chí đã theo các lớp cha anh lên chiến khu, tham gia hoạt động cách mạng. Sau Tết Mậu Thân năm 1968, đồng chí được Bác Hồ và Trung ương Đảng đưa vào “đoàn các cháu miền Nam vượt Trường Sơn ra miền Bắc”, học ở các Trường học sinh miền Nam - một mô hình giáo dục, đào tạo cán bộ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; là những “hạt giống đỏ” cho miền Nam và cách mạng cả nước sau này.

Khi miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất, thực hiện ý nguyện của Bác Hồ và mang nặng công ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã nuôi dưỡng trưởng thành, đồng chí hăng hái trở về góp sức xây dựng quê hương. Đồng chí đã nỗ lực phấn đấu, lăn lộn trong thực tiễn rèn luyện và trưởng thành qua nhiều lĩnh vực công tác, giữ các cương vị lãnh đạo, quản lý quan trọng từ địa phương đến Trung ương.

Ở bất cứ lĩnh vực nào, cương vị nào, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cũng đầy nhiệt huyết, cố gắng hết sức mình, không phụ lòng tin của Đảng và Nhân dân giao phó. Học tập, thấm nhuần và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khi là lãnh đạo ở địa phương cũng như khi trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, đồng chí luôn suy nghĩ và hành động gần dân, sát dân, hiểu thấu tâm tư, nguyện vọng, sẵn sàng tháo gỡ, giải quyết những bức xúc của nhân dân. Khi còn là lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, đồng chí đã nung nấu khát vọng làm sao cho dân Quảng Nam hết nghèo. Trên cương vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí vẫn giữ nguyên phong cách ấy và luôn cháy bỏng khát vọng lớn lao phát triển Việt Nam hùng cường

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu sâu sắc hơn đường lối, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua cương vị của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản bộ sách Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, được tuyển chọn từ những bài viết, bài nói, báo cáo, giải trình, trả lời chất vấn trước Quốc hội, các diễn văn trên diễn đàn quốc tế, thư, trả lời báo chí của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc..., hầu hết đã được đăng trên Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Báo Quảng Nam, nhiều báo chí Trung ương và địa phương, sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Bộ sách gồm hai tập, mỗi tập đều được kết cấu thành sáu phần; các bài trong mỗi phần được sắp xếp theo thứ tự thời gian:

  • Phần I: Đất nước hùng cường và thịnh vượng là khát vọng của cả dân tộc Việt Nam.
  • Phần II: Kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững.
  • Phần III: Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.
  • Phần IV: Không để Tổ quốc bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
  • Phần V: Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả.
  • Phần VI: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tập II của bộ sách Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường gồm những bài nói, bài viết, ý kiến phát biểu từ khi đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ trọng trách Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam,... (Từ ngày 05 tháng 4 năm 2021 đến ngày 18 tháng 01 năm 2023).

Bộ sách Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường là tài liệu quý, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn thể, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, đảng viên hiểu rõ hơn, quán triệt sâu sắc hơn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục truyền thống, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, bộ sách sẽ lan tỏa, khơi dậy, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, nhiệt huyết cháy bỏng “Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường” trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là thế hệ trẻ.

Xin trân trọng giới thiệu Tập II của bộ sách với bạn đọc.

Bình luận

0/1500

Sách cùng chủ đề

Sách cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Sách nổi bật

Xem toàn bộ