Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ
4.5
63
Lượt xem
1
Đã bán
Chọn sản phẩm
64.000₫ 80.000₫
1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
30.000₫
Thành tiền 64.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Người dịch:
Năm XB:
2023
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
14.5 x 20.5
Số trang:
202
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-57-8729-8

Qua hoạt động thực tiễn, các bài viết, nói của Người đã thể hiện quan điểm và tư tưởng về cán bộ và công tác cán bộ được hình thành rất sớm, được bổ sung, phát triển, hoàn thiện thành lý luận phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn trong từng giai đoạn của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng và quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ là di sản cách mạng vô giá, đặc biệt trong bối cảnh xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế của đất nước ta hiện nay. 

Nhằm đáp ứng những yêu cầu trong tình hình mới và quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. Nội dung cuốn sách là tập hợp những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ xuyên suốt lịch sử lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đây là những nội dung cơ bản, xúc tích của Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ, từ đó hiểu, phân tích và nghiên cứu sâu thêm về tư tưởng của Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ.

Bình luận

0/1500

Sách cùng chủ đề

Sách cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Sách nổi bật

Xem toàn bộ