Cuộc đấu tranh của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin chống chủ nghĩa cơ hội và ý nghĩa đối với xây dựng Đảng hiện nay
4.5
55
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
41.000₫
Thành tiền 41.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Người dịch:
Năm XB:
2019
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
14.5 x 20.5
Số trang:
282
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-57-5543-3

Cuốn sách gồm bốn chương, tập trung phân tích những nội dung và phương pháp đấu tranh chống các đại diện của chủ nghĩa cơ hội để bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin. Trên cơ sở các phân tích đó, tác giả rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong công tác tư tưởng, lý luận nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, “vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công công cuộc đổi mới đất nước".

Bình luận

0/1500

Sách cùng chủ đề

Sách cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Sách nổi bật

Sách nổi bật

Xem toàn bộ