Chức năng kinh tế của Nhà nước trong hơn 30 năm đổi mới - Nhìn tử góc độ pháp lý (sách chuyên khảo)
4.5
16
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
56.000₫
Thành tiền 56.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
298
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-57-8963-6

Trong hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, để thực hiện chức năng kinh tế của mình, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chủ trương, đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được thể chế hóa thành pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho nền kinh tế vận hành có hiệu quả. Hiến pháp Việt Nam đã qua ba lần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, gần đây nhất là Hiến pháp năm 2013 và hàng loạt các bộ luật, luật, văn bản pháp luật được ban hành nhằm tạo cơ sở pháp lý và thúc đẩy việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, thúc đẩy sự phát triển
kinh tế - xã hội của đất nước, tạo cơ sở vững chắc cho sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn vai trò, chức năng kinh tế của Nhà nước ở các quốc gia trên thế giới cũng như chức năng kinh tế của Nhà nước ở Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Chức năng kinh tế của Nhà nước trong hơn 30 năm đổi mới - Nhìn từ góc độ pháp lý (Sách chuyên khảo) (tái bản có sửa chữa, bổ sung) do TS. Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp làm chủ biên. Cuốn sách là tài liệu giúp bạn đọc nghiên cứu, tìm hiểu và nhận thức sâu sắc hơn về chức năng kinh tế của Nhà nước Việt Nam, về những khó khăn, hạn chế mà nền kinh tế nước ta đã và đang phải đối mặt, đồng thời, đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả chức năng kinh tế của Nhà nước ta trong thời gian tới.


Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

Bình luận

0/1500

Sách cùng chủ đề

Sách cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Sách nổi bật

Sách nổi bật

Xem toàn bộ