Xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức (Sách chuyên khảo)
4.5
34
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
62.000₫
Thành tiền 62.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Người dịch:
Năm XB:
2023
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
14.5 x 20.5
Số trang:
430
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-57-7214-0

Cuốn sách tập hợp các bài viết xoay quanh công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức đã được đăng tải trên các báo, tạp chí, kỷ yếu Hội thảo khoa học trong nước. Qua đó, tác giả đã hệ thống hóa quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới. Nội dung cuốn sách gồm ba phần: Phần thứ nhất: Xây dựng Đảng về đạo đức góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Phần thứ hai: Góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Phần thứ ba: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết của Đảng.


 

Bình luận

0/1500