Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Lưu hành nội bộ)
4.5
28
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
28.000₫
Thành tiền 28.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Người dịch:
Năm XB:
2023
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
13 x 19
Số trang:
218
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-57-8039-8

Nội dung cuốn sách gồm: Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc và bế mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI...; Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý sử dụng đất...

Bình luận

0/1500

Sách cùng tác giả

Sách cùng tác giả