Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của thanh niên Việt Nam
4.5
4
Lượt xem
1
Đã bán
Chọn sản phẩm
57.600₫ 72.000₫
1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
25.000₫
Thành tiền 57.600₫
Thông tin xuất bản
NXB
Người dịch:
Năm XB:
2023
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
12.5 x 20.5
Số trang:
186
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-57-9367-1

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước của nhân dân, nhất là thanh niên, là vấn đề đặc biệt quan trọng. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định vai trò quan trọng của thanh niên đối với vận mệnh của quốc gia, dân tộc: “nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên” . Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước của thanh niên sẽ động viên, thúc đẩy họ phát huy cao độ lý tưởng, lẽ sống, hoài bão, ước mơ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nên những kỳ tích mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.


Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên Việt Nam luôn được coi trọng; các phong trào hành động cách mạng của thanh niên đã được phát động, triển khai rộng khắp. Tiếp nối truyền thống dân tộc và các thế hệ cha anh, thanh niên Việt Nam hôm nay tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hàng triệu thanh niên Việt Nam đang tích cực lao động, sản xuất, làm ra nhiều của cải cho xã hội, làm giàu chính đáng cho bản thân và gia đình. Những chiến sĩ trẻ lực lượng vũ trang đã vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, ngày đêm canh giữ biên cương, biển đảo của Tổ quốc. Những trí thức trẻ, học sinh, sinh viên say mê học tập, nghiên cứu khoa học, tích lũy tri thức để lập thân, lập nghiệp. Nhiều học sinh, sinh viên đã giành chiến thắng quan trọng trên các đấu trường trí tuệ thế giới, đem vinh quang về cho Tổ quốc. Thời gian gần đây, khi đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chúng ta lại thấy hình ảnh những bạn trẻ xung kích tích cực tham gia cùng các lực lượng phòng, chống dịch. Đó là các y, bác sĩ trẻ, cán bộ, chiến sĩ trẻ lực lượng vũ trang sẵn sàng tình nguyện lên tuyến đầu, hỗ trợ ỏ khu cách ly, các chốt phòng, chống dịch, tham gia hỗ trợ lưu thông hàng hóa, tiêm chủng vắcxin, tiêu thụ nông sản, giúp đỡ các gia đình, thanh, thiếu niên gặp khó khăn bởi đại dịch; nỗ lực nghiên cứu các sản phẩm hỗ trợ phòng, chống dịch,... Họ đã thể hiện tư duy mới, tinh thần sáng tạo không ngừng và khát vọng cống hiến. Tuy nhiên, nhận thức của một bộ phận thanh niên về mục tiêu phát triển đất nước còn chưa đầy đủ, sâu sắc; chưa thực sự phấn đấu vươn lên, còn tư tưởng cầm chừng, trung bình chủ nghĩa... Chính vì vậy, cần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước của thanh niên với sự vào cuộc mạnh mẽ của các tổ chức, lực lượng trong xã hội.


Góp phần khơi dậy và phát huy mạnh mẽ khát vọng đưa đất nước phát triển “sánh vai với các cường quốc năm châu”, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của thanh niên Việt Nam do Tiến sĩ Khúc Văn Hưởng làm chủ biên. Nội dung cuốn sách gồm hai phần, nêu một số vấn đề lý luận, thực tiễn và giải pháp về khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của thanh niên Việt Nam, hiện thực hóa mục tiêu “sánh vai với các cường quốc năm châu” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn, cụ thể là mục tiêu đã được Đại hội XIII của Đảng đề ra: “Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất mà: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao” .


Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Bình luận

0/1500

Sách cùng chủ đề

Sách cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Sách nổi bật

Sách nổi bật

Xem toàn bộ